Bài xướng:

Tỳ Bà Vọng Nguyệt
Ca Dao

Một khúc tỳ bà dưới bóng trăng
Nghe như tiếng trách vọng cung Hằng
Tơ căng chất ngất niềm thương cảm
Phách đọng bùi ngùi phận giá băng
Vó ngựa chinh phu rền chiến ải
Phòng loan cô phụ ngóng chim bằng
Sương pha ánh Nguyệt dòng Tương lạnh
Rút sợi tâm tình gửi nhện giăng
                                       

Các bài họa:
 
Thổn Thức

Lưu Phương Hạnh
 
  Tơ lòng chất ngất ngập triền trăng
  Dạ phách lưu ly bóng Nguyệt Hằng
  Nhạn ải bi ca cung cảm oán
  Nhân sinh biệt xướng phiến sầu băng
  Lòng côi trải giấc đan xuân lối
  Gối lẻ ôm hương níu mộng bằng
  Ảnh chiếc hồn đơn tâm giá lĩnh
  Tỳ bà vỡ khúc nhịp trầm giăng
              
Độc Huyền Tâm

Vũ Quốc Khánh

Dạo khúc độc huyền mượn ánh trăng
Nôn nao nhung nhớ những đêm Hằng
Âm hồ ríu rít mờ sông nước
Giọng líu thanh cao mịn tuyết băng
Tiếng trúc gợi mong lòng biển lộng
Lời tơ mơ dục chí non bằng
Một dây gửi tới người xa vắng
Giục giã hồn thơ tỏa bóng giăng
                
 
Thi Cầm Dạ Khúc

 Nico

Ai hoài cổ bản lướt thuyền trăng
Nhịp phách bâng khuâng ngỏ chốn Hằng
Ngón luyến thầm thì đêm Hạ biệt
Dây chùng lặng lẽ cõi tâm băng
Ngập ngừng bấc lạnh chưa về khắp
Thổn thức Thu phai đã trải bằng
Mỹ nữ ngân lòng buông khúc oán
Khuya vời xao động biển Ngâu giăng

 Tỳ Bà Vọng Nguyệt 

  Lê Trường Hưởng

Tỳ Bà ai gảy dưới thềm trăng
Thánh thót nghe như tiếng chị Hằng
Trầm bổng cung đàn khơi lửa ấm 
Nồng nàn cần phím xóa tan băng
Như chim Ó lượn nơi rừng núi
Tựa cánh Cò bay chốn đất bằng
Nức nở tỏ bầy lòng trắc ẩn
Thì thầm vương vấn vẫn còn giăng…
                       
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp