Xướng: 


Ủ Lại Mộng Lòng
Nguyễn Gia Khanh

 

Ta cùng ủ lại mộng chiều phai
Bước lỡ đành duyên để nhớ hoài
Ngà ngọc dỗ em đời trải gấm
Đá vàng ôm kẻ áo sờn vai
Qua mùa khiến chạnh trăng mờ tỏ
Tủi dạ làm hoen lệ vắn dài
Là lượt dáng xưa người vắng mãi
Xa mờ mịt bóng dõi về ai.

 

Đọc ngược:
 

Ai về dõi bóng mịt mờ xa
Mãi vắng người xưa dáng lượt là
Dài vắn lệ hoen làm dạ tủi
Tỏ mờ trăng chạnh khiến mùa qua
Vai sờn áo kẻ ôm vàng đá
Gấm trải đời em dỗ ngọc ngà
Hoài nhớ để duyên đành lỡ bước
Phai chiều mộng lại ủ cùng ta.

 

 

 

CÁC BÀI HỌA:
 

Nhạt Phai
Thái Chung

 

Ta đắm tửu sầu dõi ái phai
Níu mơ dìu mộng chuốc đau hoài
Ngà trăng nhuốm lệ mờ hoen mắt
Lặng gió vây mù đẫm mỏi vai
Qua hạ quẳng tình quên phượng đỏ
Mãn thu ruồng cúc nhả ân dài
Là hơi đợi nóng bầu hiu quạnh
Xa mãi kẻ chờ hẹn ngóng ai.

 

Đọc ngược:
 

Ai ngóng hẹn chờ kẻ mãi xa
Quạnh hiu bầu nóng đợi hơi là
Dài ân nhả cúc ruồng thu mãn
Đỏ phượng quên tình quẳng hạ qua
Vai mỏi đẫm mù vây gió lặng
Mắt hoen mờ lệ nhuốm trăng ngà
Hoài đau chuốc mộng dìu mơ níu
Phai ái dõi sầu tửu đắm ta.

0394 H,18/3/2020

 

 

Ta Với Bóng Chiều
Thạch Hãn

 

Thuận:
 

Ta cạnh bóng chiều ngõ nắng phai
Số duyên buồn mộng thẩn thơ hoài
Ngà tay gối hận tình xô gót
Bạc sóng neo đời nợ bám vai
Qua bến đợi thuyền mong tháng rộng
Đến đêm chờ nguyệt đón canh dài
Là không nói lại rồi thương nhớ
Xa vắng nỗi lòng chạnh nhớ ai.

 

Nghịch:
 

Ai nhớ chạnh lòng nỗi vắng xa
Nhớ thương rồi lại nói không là
Dài canh đón nguyệt chờ đêm đến
Rộng tháng mong thuyền đợi bến qua
Vai bám nợ đời neo sóng bạc
Gót xô tình hận gối tay ngà
Hoài thơ thẩn mộng buồn duyên số
Phai nắng ngõ chiều bóng cạnh ta ./.

LCT 18/03/2020


Mãi Nhớ Về Ai
Hạ Vi

 

Ta mình thuở tiếc chạnh lòng phai
Níu bỏ thầm đau dạ nghĩ hoài
Ngà rũ lối vương đời bện gấm
Ngọc tàn chiều phủ chốn nhàu vai
Qua đường xót nẫu nghe tình cạn
Đến nẻo buồn thương nuối nợ dài
Là bởi nhớ mong giờ cách mãi
Xa vời đó biệt vẫn chờ ai

 

Đọc Ngược:
 

Ai chờ vẫn biệt đó vời xa
Mãi cách giờ mong nhớ bởi là
Dài nợ nuối thương buồn nẻo đến
Cạn tình nghe nẫu xót đường qua
Vai nhàu chốn phủ chiều tàn ngọc
Gấm bện đời vương lối rũ ngà
Hoài nghĩ dạ đau thầm bỏ níu
Phai lòng chạnh tiếc thuở mình ta.

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp