Nguyên Tác:

Ước Mơ
 (Lưu luyến tặng Songuyên)
 Tôn Nữ Cẩm Bàn
 

Một kiếp phù sinh tựa bọt bèo,
Gió đông lành lạnh lá rơi theo
Cánh chim se sẻ run hiên lạnh
Cơn gió bắc phong khổ bệnh..nghèo
Trong cõi vô thường buông lại níu
Giữa đời hữu hạn mở rồi đeo
Ước mơ cuộc sống tròn như ý:
Hai đứa liền cành hòa tiếng reo  …
    An Dật Viên 11.1.2013

    
 
 Họa 1:

An Nhiên
(Kính gởi Nữ sĩ Tôn Nữ Cẩm Bàn)
Mai Quang

                                               
Nghiệm nỗi lênh đênh thấu phận bèo,
Dòng đời lưu chuyển bập bềnh theo!
Đến: bồi hỷ xả chi e khó
Về: ngập từ bi há sợ nghèo
Thành trụ hoại không lìa mắt xích
Luân hồi sanh tử thoát vòng đeo
Ba sinh một giấc tròn hương lửa
Năm thức mây trời đỡ bước reo.


 
 Họa 2:

Vững Tay Chèo
 (tặng SongNguyen)
Mặc Vị Nhân
 

Thuyền thơ nhẹ lướt rẽ mây bèo
Hợp sức ta- cùng  hướng thẳng theo
Đã vững buồm xuôi về bến hẹn
"Khi trườn sóng vỗ góp tay chèo "
Dẫu cho biển cả dày mưa bão
Cố giữ thiền tâm vượt bệnh nghèo
Thấp thoáng bờ vui xanh ngõ mắt
Bên chàng thả vận tha hồ reo. 
                                   
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp