Xướng: 

Vẫn Đó Niềm Đau
Thạch Hãn

 

Vẫn mỏi mong ngày tháng chậm qua
Tình mơ cặp bến tuổi xuân già
Em màu lụa mỏng ngồi hiên vắng
Mẹ mảnh lưng còng đứng ngõ xa
Những buổi tà dương buồn mộng khuyết
Từng hôm lạnh biển nhớ trăng tà
Khung trời gió cuộn hồn tiêu rã
Một cõi đi về chỉ bóng ta ./.

LCT 23/01/2017


Họa:

 

Men Tình Mãi Ấm
Nguyễn Gia Khanh

 

Hiên đời lại tiễn bóng chiều qua
Ủ biếc hồn xuân dỗ mộng già
Sớm vẫn còn e mùa thoảng lạnh
Đêm dù đã thẹn giấc vời xa
Dìu thơ vịn bút khi lòng ngã
Vẫy gió đùa mây buổi nguyệt tà
Quẳng cuộc phù du vào lãng sóng
Men tình thỏa chuốc mãi cùng ta.


Đối Họa:
 

Đời Chiều
Thạch Hãn

 

Gối mỏi lưng còng lại đã qua
Thời gian chẳng đếm bỗng nhiên già
Hôm buồn vọng mãi làn mây vắng
Bữa nhớ trông hoài mặt biển xa
Những buổi trầm tư hờn sóng lặng
Nhiều đêm mặc tưởng ngắm sương tà
Con đường lá rụng vàng phơi cỏ
Mỗi bận trăng chìm chỉ có ta ./.

LCT 25/01/2018
 

Họa:
 

Năm Tháng
Ngọc Tình

 

Dẫu thấy vô thường cũng trải qua
Tàn phai năm tháng tiếc chi già
Vài lần ước lại chân triền cũ 
Mấy đợt mơ về bóng kẻ xa 
Thế luận bên dòng thân đã mỏi
Đời vương trước cửa khói đang tà
Buông thuyền thả lưới ung dung nhé
Để thấy tang bồng rượu với ta.


 


 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp