Xướng: 
 
 
Vầng Trăng Hạ
Như Thị 

 
Nắng lửa đang xào Lãm Nguyệt Hiên
Cơn Lào ngất ngưởng vẫy triền miên
Da trời sáng rực mà hung hãn
Mặt đất ê chề cũng đảo điên
Những ước thơ về treo cửa Đạo
Còn mong chữ lại móc sân Thiền
Đêm chờ gió cõng vầng trăng Hạ
Rọi nẻo thềm xưa mát bãi biền


Họa: 
 
Sầu Đơn Lẻ
Phạm Kim Lợi

 
Ngơ ngác trăng vàng rớt dưới hiên
Cho người quạnh quẽ chốn cô miên
Ly trà đôi bận tuồng thân dại
Cốc rượu một mình giống kẻ điên
Cầm bút gieo vần vun gốc hạnh
Lựa câu chọn tứ bón cây thiền
Mong đời hết cảnh sầu đơn lẻ
Ai hiểu lòng ta mãi biệt biền
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp