Xướng:

Viếng Chùa Thiên Tứ
Ca Dao


Thiên Tứ nghe chuông sực tỉnh lòng,
Phong du tơ trắng gió vờn thông
Lời kinh mở cửa hồn tinh bạch
Tiếng kệ khai tâm khách má hồng
Mấy gợn khói chiều hoà sóng nước
Vài lằn ráng muộn nhuộm vòm sông
Sáng ra chợt thấy sương đầu cỏ
Nhỏ xuống Ta bà giọt Sắc-Không

Họa: 
Bến Yên Bình
Trúc Nguyên


Chuông ngân vẳng tiếng lắng yên lòng,
Kệ bỗng trầm xông ý lặng thông.
Nẻo đạo người về nương tuệ sáng,
Vườn thiền khách đến mở tâm hồng.
Niềm đau chợt thả trôi theo sóng,
Nỗi khổ thầm buông cuộn xuống sông.
Bến đổ yên bình ngời nguyệt toả,
Hoà cùng đất rộng với trời không...!

California, 07-08-2018
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp