Xướng:
 
 
Viếng Chùa Thiên Tứ
CaDao
 
Thiên Tứ nghe chuông sực tỉnh lòng,
Phong du tơ trắng gió vờn thông
Lời kinh  mở cửa hồn tinh bạch
Tiếng kệ  khai tâm khách má hồng
Mấy gợn khói chiều hòa sóng nước
Vài lằn ráng muộn nhuộm vòm sông
Sớm ra chợt thấy sương đầu cỏ
Nhỏ xuống Ta bà giọt Sắc - Không.*Thiên Tứ: tên một ngôi chùa tọa lạc mé đông Núi Đất, thuộc làng Mỹ Trạch, Xã Ninh Hà-  Ninh Hòa-Khánh Hòa, nơi Hòa thượng Thích Quảng Đức từng ẩn tu.

Họa:
 

Vượt Ngàn
Mặc Phương Tử

Từng bước sen thơm cả vạn lòng,
Bốn mùa sừng sững rợp trời thông
Mây nghiêng bến mộng rưng sương bạc
Trăng sang thiền viên vắng bụi hồng.
Mấy dặm quan hà muôn sóng mắt
Đôi bờ nhân ảnh một dòng sông.
Tiếng chuông rụng xuống mùa hoan lạc,
Tung cánh chim ngàn điểm dặm không.


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp