Xướng:

Vĩnh Biệt Mùa Xuân
Song Nguyên


Mai người vĩnh biệt cõi trần gian
Đêm trắng bâng khuâng giọt lệ tràn
Vuốt cánh sen vàng buồn vĩnh cữu
Sửa cây đèn nến chảy cô đơn
Rồi đây theo bước đời mưa nắng
Mà ngại cho mình phận gió sương
Trời vẫn đang Xuân mai hé nụ
Sao người vội vã biệt trần gian


Họa:

Xuân Sẽ Đến
Namkha


Thản nhiên bỡn cợt với nhân gian
Nuối tiếc ...đêm sâu sóng ngực tràn
Hắt bóng..gieo nguồn mê ý ngọt
Ru tình...quên nến chảy hồn đơn
Còn mơ ôm ấp mầm hoa cỏ
Đã lỡ ve vờn bóng khói sương
Mây trắng mênh mang xòe cánh mộng
Xin người đừng giã biệt nhân gian. 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp