Xướng: 
 

Vịnh Hòn Trống Mái
Nguyễn Gia Khanh

 

Lặng đứng muôn đời giữa biển mơ
Ngàn năm chửa dứt nụ hôn chờ
Bao mùa sóng vỗ thêm dào dạt
Mấy lượt mây sà giỡn ngẩn ngơ
Dẫu biết tình kia đà vạn thuở
Mà sao phận ấy vẫn đôi bờ
Duyên trời đã tạc nên hồn đá
Gửi mãi nơi này khối mộng trơ.


Họa: 


Trống Mái
Nam Kha


Bên nhau hai khối vẫn còn mơ
Khe khẽ hoa môi tủm tỉm chờ
Khi gió miên man ru lời mộng
Lúc mây ve vuốt lã hồn mơ
Cỏ xanh níu bóng trăng cùng khói
Sóng bạc chia đôi bến với bờ
Hiện hữu song song xa cách mãi
Duyên trời nỡ định mối tình trơ. 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp