Xướng: 

Vịnh “Nhà Tôi”
Ca Dao


Ẩn lá dừa xanh,  hiện một chòm,
Đó là nhà của “giáo già hom” 
Ba gian hẹp lép mần theo lệ
Hai mái ngang phè khỏi lượn vòm
Sân trước sạch chân vài phiến đá
Vườn sau ngáng cẳng mấy rào thơm (1)
Do lương “dứt cháo”, sao cao rộng? (2)
Đủ ngẩng đầu thôi, khỏi cúi khom.


(1) thơm: là một loại trái cây, có nơi gọi là dứa, lá dài nhọn có khứa gai, ở quê thường trồng để làm hàng rào.
(2)dứt cháo: là từ nói lái của "giáo chức"
 
Họa: 
 
Nhà Giáo Về Hưu 
Bửu Tùng
 
Dừa xiêm trĩu quả đứng xanh chòm
Dưỡng mát hoa vườn rễ bén hom 
Khói tỏa cơm chiều hương quyện gió 
Lời ru cháu ngoại tiếng ngân vòm
Ca dao trỗi điệu tươi đồng lúa
Nhịp võng đưa tình thắm bụi thơm
Giáo chức về hưu đời giản dị
Vui vì cuộc sống chẳng hề khom.
 
25/2/2019


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp