Xướng:

VỠ TIẾNG CƯỜI
Mặc Phương Tử


Nhịp gõ thời gian đã điểm rồi
Năm tàn, năm vẫn tiếp dòng trôi.
Có ai ngày trước mơ Xuân mộng,
Cho kẻ ngàn sau thã giấc đời!
Chung-đỉnh bao phen, rồi được-mất,
Nhục-vinh mấy cuộc, những đầy-vơi.
Mới hay trò diễn tuồng dâu bể,
Ta lại cùng nhau vỡ tiếng cười!
South Dakota (USA) 1/1/2021.

Họa:

MỪNG NĂM MỚI
Nhã My


 Cuối năm quá khứ đã rơi rồi
Tiếp tục tương lai vẫn phải trôi
 Tuổi ngọc êm đềm qua  ước mộng
 Thời gian lặng lẽ lại mơ đời!
Tiền tài ,danh vọng không cầm chắc
 Vinh nhục , giàu sang được cũng vơi
Dâu bể tang thương tuồng biến đổi
 Cùng  ngày tháng mới lại vui cuời!   
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp