Xướng:

Hương Trời
Long Phương

 
Tim gầy nức nở vẫn dài ngân
Lại đắm niềm đau của cõi trần
Những buổi mơ màng rơi khóe lệ
Bao ngày thổn thức dõi nàng vân
Vì trao ngả hạ vườn thưa bóng
Để ngỡ chiều thu gió lặng lần
Dạo gót thương hoài vương đẫm cảnh
Thêm buồn khắc khoải rũ lòng nhân
 
Thêm buồn khắc khoải rũ lòng nhân
Cuốn cả hồn say đã bội lần
Nữa bảo tình dâng tràn mắt ngọc
Đang hò ái hẹn ngỡ làn vân
Như trào vạn xót bên thềm ngõ
Bởi vỡ ngàn cay phận chốn trần
Dẫu biết trời hương ngào ngạt thoảng
Chuông dường vất vưởng gõ còn ngân .
 

Họa:

Vọng Tiếng Chuông 
Nam Kha
 
 
1/ Rưng rức hồn lâng sóng vỗ ngân
Dạt dào thấm vị lạ hương trần
Khi mùa thu đến pha màu tóc
Lúc ngọn cỏ sầu vẫy cẩu vân
Son phấn chờ trăng xanh mấy lượt
Sắc đời thay má đỏ bao lần
Mắt em hờn dỗi vung gươm bén
Phiêu lãng vụng về du tử nhân!!
 
2/ Phiêu lãng vụng về du tử nhân
Giang tay mê mỏi dáng cù lần
Bay cao trống rỗng gieo huyền mộng
Thả lõng hoang sơ lướt lãng vân
Người đã nghiêng hồn si ảo ảnh
Em buồn dim mắt đẫm hồng trần
Hương trời lạc vị lâng ngun ngút
Lỡ hẹn nghe chuông vọng tiếng ngân ...

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp