Xướng:
 
Xem Mình
Lê Đăng Mành
 
Xem gì khi rọi thấy dung nhan
Hãy tự soi tìm để phản quan*
Gặp lúc  sa cơ đừng hốt hoảng
Được thời sủng ái chớ huênh hoang
Để nghe sương cảm lời ta thán
Mà thấy gió buồn giọng oán than
Tàm quý** thì ngưng nhìn lỗi bạn
Mặc người cứ bủa chuyện hàm oan
Lê Đăng Mành
 
*"Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc"
có nghĩa : xem xét lại chính mình là việc bổn phận, không phải từ nơi khác mà được.
                                   " Tuệ Trung Thượng Sĩ"
**Xấu hổ,hổ thẹn

Họa:

Y Đề
Ca Dao
 
“Tự sướng” (1) coi mình chơi, chút nhan…
Sao mà, trời ạ, chẳng nên quan!(2)
Việc trường sớm trót, chiều e nghịch
Lũ trẻ em hiền, đứa cũng  hoang
Đến lớp bở  hơi cùng  bụi phấn
Về nhà muối mặt  với tro than
Sóng sau nay đã dồi cơn trước (3)
Nghiệp “gõ”(4) ưng rồi, há nói oan?
 
(1)   "tự sướng" (selfie): tự chụp hình.
(2)   Một quan là sáu trăm đồng (thơ Nguyễn Bính-Thời trước).
(3)   Các em học trò đa số hiện nay trình độ đã vượt thầy cô giáo mình.
(4)   Gõ đầu trẻ.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp