Xướng:

Xem Mình
Lê Đăng Mành


Xem gì khi rọi thấy dung nhan
Hãy tự soi tìm để phản quan*
Gặp lúc  sa cơ đừng hốt hoảng
Được thời sủng ái chớ huênh hoang
Để nghe sương cảm lời ta thán
Mà thấy gió buồn giọng oán than
Tàm quý** thì ngưng nhìn lỗi bạn
Mặc người cứ bủa chuyện hàm oan
 
*Đời nhà Trần, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một cư sĩ ngộ đạo. Cho nên vua Trần Thánh Tông gởi Thái tử Trần Khâm cho Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy đạo lý. Khi học hỏi gần xong sắp trở về triều, trước lúc từ giã Thái tử hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ: "Bạch Thượng Sĩ, pháp yếu của Thiền tông là gì? ". Thượng Sĩ trả lời: "Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc".
"Phản quan" là soi sáng hay xem xét, "tự kỷ" là chính mình. "Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc" có nghĩa xem xét lại chính mình là việc bổn phận, không phải từ nơi khác mà được.
**Xấu hổ,hổ thẹn

Họa 1:
 
Bất Nhị
Trần Ngộ


Cửa Bụt đâu màng chữ sắc nhan 
Sạch dơ bình đẳng chẳng hề quan 
Sen kia vô nhiễm trên đồng hạn 
Bèo nọ hữu sinh dưới cỏ hoang 
Dẫu phải đêm về nghe ếch thán
Hay dù ngày lại thấy ve than 
Thân sơ đồng một nhà bầu bạn
Qúy tiện nào hai nỏ trái oan 


Họa 2:
 
Xem Mình
Phan Tự Trí

 
Tự ngắm thấy mình cũng tuyệt nhan
Mà sao thời vận vẫn bàng quan
Thì thôi danh toại đành phung phí
Thây kệ công thành vội phế hoang
Chống gậy càng đau dòng Vị Thủy
Giăng buồm thêm tủi bến Bình Than
Đau lòng bất quá nhìn mây nước
Nỡ để ngang trời những nghiệt oan.
 23-11-2016

Họa 3:
 
Dặn Lòng
Tâm Trung Nguyễn văn Đắc
 
Ngưỡng mộ làm chi dung với nhan
Vấn đề phẩm hạnh chẳng liên quan
Nội dung phản ánh điều nòng cốt
Hình thức cầm bằng hoa mọc hoang
Vận đạt kiên tâm không đắc ý
Thời suy vững chí chớ kêu than
Đời người như “bóng câu qua cửa…”
Quyết tránh cho mình cảnh nghiệp oan.
Huế, 24/11/2016
 
Họa 4:

Chân Dài Tự Thán
Sông Thu

 
Dẫu chưa tuyệt sắc cũng hồng nhan
Tậu được tấm chồng bậc đại quan
Sáng dậm phấn son, chiều dạo phố
Ngày chơi tứ sắc, tối đi hoang
Ngồi không rảnh rỗi hoài đâm chán
Hưởng thụ ê hề riết phải than
Sống mãi cuộc đời vô ý nghĩa
Khác nào thú kiểng, nói đâu oan !
 
Họa 5:
 
Xem Mình
Ca Dao

 
“Tự sướng” (1) coi mình chơi, chút nhan…
Sao mà, trời ạ, chẳng nên quan!(2)
Việc trường sớm trót, chiều e nghịch
Lũ trẻ em hiền, đứa cũng  hoang
Đến lớp bở  hơi cùng  bụi phấn
Về nhà muối mặt  với tro than
Sóng sau nay đã dồi cơn trước (3)
Nghiệp “gõ”(4) ưng rồi, há nói oan?
 
(1)   "Tự sướng" (selfie): tự chụp hình.
(2)   Một quan là sáu trăm đồng (thơ Nguyễn Bính-Thời trước).
(3)   Các học trò cũ năm xưa hiện nay đã có trình độ, học vị vượt thầy cô giáo mình.
(4)   Gõ đầu trẻ.
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp