Xướng:
 
XUÂN ĐẠO
Trúc Nguyên
 

Ngày mai nắng ấm tiết xuân sang

Én lượn mây thêu dệt mộng vàng

Tuệ nghiệp vun trồng hoa giác nở

Tâm thiền tỏa chiếu bóng mê tan

Nhàn chân rảo bước miền An Lạc

Thoả chí ngao du chốn Niết Bàn

Thắm vẻ xuân sang xuân bất diệt

Xuân thiền xuân đạo mãn xuân tâm...!


Họa:

Đủng Đỉnh..Ngộ!
Nam Kha


Lạnh buồn ngọn gió thoảng xuân sang
Ve vuốt cành lan hổ báo vàng
Vài giọt sương trong đeo cánh mỏng
Mấy tia nắng ngọt bốc hơi tan
Lan bừng sắc thắm nương nguồn đạo
Gió trở hương thơm tưởng niết bàn
Mùa chuyển dạt dào màu rực rỡ
Sân chùa đủng đỉnh ngộ .. khai tâm! 


ĐÓN XUÂN
Minh Đạo
 
Muôn loài rộn rã đón xuân sang,
Lả lướt mai xinh hé nụ vàng.
Hạnh phúc dương trần, hoa đẹp nở
Niềm tin đạo quả giống phiền tan (*)
Này đây khởi tạo nương kinh pháp
Cảnh đó nguyền xin hướng Niết Bàn
Bản tính không sanh cùng chẳng diệt
Qui thiền Tuệ Nhã sáng đường tâm.
 
-------------------
(道果) Đạo là Bồ đề; Quả là Niết bàn

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp