Xướng:

 Xuân Đếm Ngón


Hồng Hoa
(tặng Tịnh Viên)

Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi,
Chẳng thấy Xuân về bến, ghé chơi
Bến tủi, Hương Giang thuyền lẻ nhịp
Thông hờn, Non Ngự bóng chim côi
Cúc cười sân trước không buồn thắm
Mai trổ vườn sau chẳng muốn tươi
Xuân vẫn chờ Xuân, Xuân đếm ngón:
Xuân nay kể đã mấy Xuân rồi ?.


 Họa1: 

M
t Tiếng Chào Nhau
Đăng Phong
 
Một tiếng chào nhau cũng đủ rồi,
Ngày xuân chẳng thấy khách sang chơi
Quê hương hờn tủi hồn dân tộc
Xứ lạ đau buồn phận cút côi
Bạn hữu mời nhau ly rượu ngọt
Tình thân san sẻ cánh hồng tươi
Ngàn trùng xa cách bao thương nhớ
Một tiếng chào nhau cũng đủ rồi.
 
Hoạ 2:

Xuân Đạo

Trúc Nguyên

Tết đã ngời lên ánh đạo rồi,
Mai vàng rực rỡ trước sân chơi
Hương Giang nước biếc, bờ không vắng
Núi Ngự trời trong, thông chẳng côi
Năm cũ qua rồi, mai lại nở
Xuân nay mới dậy, sắc còn tươi
Quê nhà, đất khách sầu vơi cạn
Tết đã ngời lên ánh đạo rồi!
 
Hoạ 3:

Hoa Xuân

Mai Quang
 
Lọ phải tầm xuân ấy nữa rồi!
Đông tàn, đào nhoẻn nụ cười chơi
Mãn-đình mấy chậu, hồng đơm lẽ
Thạch-hộc dăm đài, trắng điểm côi
Vạn thọ vô cương vàng óng ả
Trường sanh bất tử thắm màu tươi
Xuân lai tự thị xuân hoa tiếu*
Lọ phải tầm xuân ấy nữa rồi!
----------
Ghi chú:
-* Phật Tâm Ca/ Tuệ Trung Thượng Sĩ
- Mỗi câu đều có tên hoa (trừ câu 7 chỉ có chữ “hoa”).
 
Hoạ 4:

Đếm Bước Mong Thầm                       
Nam Kha
 
Màu Xuân nhòa nhạt trắng canh rồi,
Đếm bước mong thầm Xuân ghé chơi
Bến cũ Sông Dinh òa sóng biếc
Trăng buồn Núi Đất lạnh đêm côi
Ngày xưa áo trắng vương hồn ấm
Thuở ấy môi hồng nhuận sắc tươi
Mới đó thời gian pha nắng gió
Màu Xuân nhòa nhạt trắng canh rồi
    
 Hoạ 5:

Xuân là Xuân ơi!
                           
Tịnh Viên 
(Thủ-Vĩ ngâm; Đảo vận)

Thu đã là Thu, rã kén rồi
Đông sầu, Thu vẫn gọi Đông tươi.
Xuân(1) còn ôm mộng cơn mê lẻ ?
Hạ(2) đã buông rồi giấc mộng côi !
Hạ(3) đã thôi Xuân, lìa cuộc thí
Xuân(4) đành li Hạ, bỏ màn chơi.
Đông tơ, Hạ cửi dệt chi nữa,
Thu đã là Thu, rã kén rồi.
--------------
* Xuân(1) và Hạ(3) là Một nhân vật
* Hạ(2) và Xuân(4) là Một nhân vật khác
 
 Họa 6:

Tình Xuân
 
Lê Phương Châu
 
Xuân đến xuân đi, đủ lắm rồi !
Thương hồ khách biệt bến Xuân chơi
Chia tay lặng lẽ nhìn trăng mộng
 Đứt ruột âm thầm tủi phận côi
 Gạn chút hương xưa làm sắc thắm
Khơi nguồn thơ cũ góp màu tươi
Cố hương thơm dấu chân du tử
Xuân đến xuân đi, đủ lắm rồi!

Họa 7:

Xuân Viễn Phương

Anhthy 
 
Viễn phương lập nghiệp khá lâu rồi,
Tết nhứt nào ai rảnh ghé chơi
Hoa quả bàn thiên chưng có lệ
Thiệp mừng bưu phẩm đở đơn côi
Giao thừa rượu nhạt lòng băng giá
Minh nhật hiên dày tuyết trắng tươi
Xuân đến xuân đi bao lượt nữa
Mà đây nào biết mấy xuân rồi!
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp