Xướng:

Xuân & Hai Bờ Giấy
Vinh Hồ


Xuân mới lại về khắp hải hà
Chào Hai Bờ Giấy đẹp muôn hoa!
Dòng sông vẫn chở đầy sương khói
Lòng biển còn chờ vạn sát na.
Lãng mạn vần thơ tràn cảm xúc
Trữ tình ý nhạc gợn âm ba.
Trời xanh thăm thẳm không biên giới
Một cánh buồm nâu vượt sóng xa...

Dec. 28, 2022

Họa:

Vịnh "Thơ VINH HỒ”
Họa Tá vận
Ca Dao (TM BBT HBG)


Tài ba thật đến vậy thôi hà,
Năm vận thơ đề gấm dệt hoa!
Phương bối thơm lừng hương thí chủ
Hồ trường lảnh lót giọt đàn na!
Nhặt khoan phất dạt cơn âm vũ
Trầm bổng xô mời đợt hưởng ba!
Một nửa Hựu Huyền đang lấp lánh
Mà hương đồng vọng quá chừng xa!

Hai Bờ Một Dãi Yên Hà
Nam Kha


Hai bờ chung một dãi yên hà
Sương khói ươm mầm nụ trổ hoa
Hương sắc giao thoa bừng ánh sáng
Nhân sinh hội tụ níu cành na!
Lộc chia quả mộng lành dâng phật
Tay chắp hồn mơ lạ.. nhớ ba!
Người đã trông cây gieo vị ngọt
Mãng cầu thơm thoảng ngút ngàn xa..

Hai Bờ Giấy Gọi Mời
Hiếu Tư


Văn chương cú pháp đẹp sơn hà
Trang Giấy - Hai Bờ nở vạn hoa
Ngất ngát mùi thơm hương khóm, dứa
Đậm đà chất ngọt vị xoài, na
Không dùng bạo ác cùng roi sắt
Chẳng thích hung tàn với chỉa ba
Mặc khách tao nhân mời chấp bút
Gieo lời châu ngọc tỏa phương xa

Mộng Yên Hà
Quỳnh Hương


Trần mê lắm chuyện - mộng yên hà
Tết đến, xuân về rực rỡ hoa
Lúng liếng hiên nhà vàng đóa cúc
Mượt mà mâm cổ ngát mùi na
Vần thơ trẩy hội đong tình mẹ
Khúc hát giao mùa vọng tiếng ba
Góc nhỏ Thi Viên dày nỗi nhớ
Tơ lòng xe sợi gởi phương xa.
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp