Xướng:

Xuân
CaDao


Xuân về lộc biếc nẫy chồi non,
Xuân nữ khoe xuân má ửng giòn
Xuân trải đầu ghềnh muôn sắc gấm
Xuân lồng vách núi vạn màu son
Xuân xanh dáng ngọc đong đưa liễu
Xuân thắm nòi tình ngấp nghé  xoan
Xuân những nồng nàn hương nguyệt quế
Xuân ban phúc trạch mãi vuông tròn.


Họa:

Hương Sắc Tình Xuân
Tịnh Viên
(Ngũ độ liên thanh,
Bát điệp Xuân,
tập danh: Hoa, Sắc-Hương)
 

Xuân đến tươi Hồng những LỘC non
Pháo Xuân Điệp thắm nổ SUNG, giòn
Tầm-Xuân chải gió khoe hường THỌ
Chiếu-Thuỷ HOÀ Xuân vẽ tím Xoan
Thanh mộng, CÁT-Đằng Xuân lối cũ
VƯỢNG Xuân, Cẩm-Chướng trĩu tình son
Hỡi nàng Sen PHÚC vàng Xuân Đạo
Trinh trắng lòng Xuân, Huệ MÃN tròn.
 
------
Tập danh:
- màu:
tươi, thắm, hường tím,
thanh, son, vàng, trắng.
- hoa:
Hồng, Điệp, Tầm-Xuân,Thọ, Chiếu-Thuỷ, Xoan, Cát-Đằng, Cẩm-Chướng, Sen, Huệ.
- Sắc thái:
LỘC, SUNG, THỌ, HOÀ,
CÁT, VƯỢNG, PHÚC, MÃN.

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp