Xướng:

Xuân Tàn
Nguyễn Gia Khanh

Chửa thắm mà xuân đã vội tàn
Bên đình trống hội cũng vừa tan
Sầu thi vỡ mộng vùi thư án
Cố hữu đành chân trải dặm ngàn
Đắng nỗi lòng xưa nhờ rượu tản
Thương tình bướm cũ đợi mùa đan
Ngày mai hỏi biết tìm đâu bạn ?
Để lỡ làng thêm một tiếng đàn !

 

Họa 1:

Lời Trách Nhẹ Đầu Năm
Thạch Hãn

Dù hương vị tết vẫn chưa tàn
Những mảng sương mù sớm vội tan
Đẹp cõi trời mây làn gió tản
Mờ nơi ngõ mộng cánh sương ngàn
Em kề bếp lửa vần thơ vãn
Nó cũng bên hè chén tửu đan
Vợ trẻ trầm ngâm buồn bã chán
Từ lâu chẳng được thấy anh đàn ./.


 24/02/2015

Họa 2:

Đừng Vội Để Xuân Tàn
N K L

Chưa gì đã vội để xuân tàn. 
Lễ hội đầu năm cũng mới tan. 
Nắng ấm vừa leo lên đỉnh núi. 
Làn sương đã vội xuống non ngàn
Li trà đậm chát tình xưa quyện 
Chén rượu vơi đầy nghĩa cũ đan. 
Dẫu biết xuân tàn lòng vẫn nặng. 
Đừng ai để lỡ mất cung đàn.

  24/2018


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp