Xướng: 

Cúi Nhặt Mùa Xuân
TS

 

Nối sợi dây gàu thả giếng sâu
Đêm nghiêng vớt nửa ánh trăng đầu 
Về soi gối hạ lay rèm cũ
Cúi nhặt mùa xuân rụng phiến sầu
Nếp áo thời gian nhàu vạt gấp
Hồn chiều sỏi đá kết rêu khâu 
Trên sông có kẻ ngồi câu bóng
Nước đục con đò thức trắng thâu .

 

Họa:
 

Xuân Trong Nỗi Niềm
Nguyễn Thanh Nhiên

 

Xuân về lắng đọng nỗi niềm sâu 
Thả những phiền lo mộng gối đầu
Cuộc lữ bao người thôi dứt thảm 
Đời nay mấy kẻ hết thương sầu
Nồng say lặng lẽ đêm buồn gá 
Thắm trỗi âm thầm cảnh vụng khâu 
Tủi xót u hoài mơ cõi tạm 
Bao lần uất nghẹn bởi cuồng thâu.

TN 10/2/19

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp