Anh Dậu Làm Vua
(Thơ vui)
 
Xướng:

Anh Dậu Làm Vua
Vinh Hồ

Anh Dậu đăng quang giỏi miệng mồm,
Máu ba lăm chẳng khác Dê xồm
Ngày đông mái nổ thi nhau ấp
Tháng hạ cồ nòi mặc sức bơm
Rượt mãi nhảy giàn bầu vẫn đạp
Đuổi hoài leo gác bếp còn ôm.
Trời mưa lụt cũng không chừa được
Danh bất hư truyền đứng cửa đơm.
 VH.
 
Họa1:

Vịnh Vua “Đơm”*
 
Kim Lão Tà

phường mép giải, nỏ loe mồm,
Nhẳn nhụi mày râu, chẳng quặp xồm
Sỏi nhá đôi hòn đè cổ vít
Mái lừa mấy chị thượng lưng bơm
Kiếm mồi kệ tía đàn con thả
Gặng thóc mặc dầu lũ mẹ ôm
Sảng khoái gáy cho đời biết mặt:
“Ta là vua của các vua đơm”!
KLT.
*Chữ của VH.
 
Họa 2:

Nổ
QThái

Tý tẹo ba hoa với cái mồm,
Lại thêm bụng phệ cùng râu xồm
Ngày ngày khoác lác như con két
Tối tối thụt thò tựa ống bơm
Lắm kẻ tin mê ra sức đón
Bao người hời hợt cứ vòi ôm
Đến chừng biết được cha nầy sạo
Nổi đoá quăng cho một cục đơm. (huyền)
QThái
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp