Xướng Họa:

Dửng Dưng

Nguyễn Gia Khanh
(Họa thơ Huy Vụ)

 

Một gánh phong trần nặng trĩu lưng
Dù cây đã lả gió chưa dừng
Vườn xưa lại ngắm vui cùng sẻ*
Cánh mỏi đâu màng sánh với ưng**
Đất rộng chân chồn đường khó đoán
Thuyền manh ván mỏng sóng không chừng
Đành thôi mượn bút đùa hoa nguyệt
Miếng bả bên đời cũng dửng dưng.

*,** Chim sẻ và chim ưng

02/6/17
 

Bài xướng:

Gửi Người Dưng
Huy Vụ

 

Nỗi buồn thế thái cõng trên lưng,
Mấy bận thơ văn đã tính dừng
Đây đó còn nghe dăm bạn thích
Xa gần lại thấy mấy nàng ưng
Thời lai sớm tối ai mà biết
Lộc phát nay mai cũng chả chừng
Tuyết nguyệt, phong hoa niềm cảm hứng
Đôi lời xin gửi tới người dưng.

 02.06/17


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp