Xướng:

Lệ Đá
Songuyên
 
Người ơi ! căng lộng cánh buồm lên ,
Xua cuộc tình vào bến lãng quên
Sóng vỗ miên man con nước dẫy
Trăng hờ gờn gợn mặt sông  êm
Ai xô cuộc lữ vào thiên cổ
Ta hát tâm ca giữa cõi thiền
Lệ đá ngầm vương ngàn dặm thẳm
Giọt xanh cát bụi giọt như nhiên.

 
Họa 1:

Tình Không
Mai Quang
 
Chẳng buồm, chẳng gió, chẳng dong lên,
Chẳng vướng, chẳng rời, chẳng nhớ quên
Triều hải âm âm lồng lộng vỗ
Trăng ngàn tịch tịch mỹ miều êm
Ai trong cuộc lữ tao nhân mộng
Ta giữa trần ai mặc khách thiền
Dáng đá vô ưu vô ngấn lệ
Đồng tình đồng điệu với thiên nhiên.


Họa 2:

Dấu Nghìn Trùng 
Ca Dao
 
Thu trải hương nồng gọi nắng lên,
Bến mơ lỗi hẹn, lối về quên
Tình sầu, tình lỡ, tình gieo lạnh
Mộng khuất, mộng hờn, mộng rẽ êm
Ngóng nhạn, nhạn xa, mờ bóng thỏ
Vọng người, người vắng, lặng tâm thiền
Cúc xưa sỏi đá giăng tơ nhện
Dấu cả phương đài xuống tịch nhiên. 

 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp