Xướng

May Rủi
Nguyễn Gia Khanh
 
Sách hay dẫu nát vẫn thơm lề
May rủi…thây đời cứ mải mê
Nếu chẳng trời khùng mang bão đến
Thì đâu đất hạn nhận mưa về
Bình an đã có qua đau đớn
Hạnh phúc nào không trải tái tê
Ngẫm cuộc phù sinh như tấn kịch
Màn buông ắt rõ mặt vai hề !
 
 
Bài họa:
 
Học Đạo
Lê Đăng Mành
 
Học đạo chỉ mong mở được lề
Để vào đời chặn - bớt u mê
Dưỡng lòng hoan hỷ khi đi tới
Nuôi dạ bao dung lúc trở về
Thương kẻ bơ vơ ngoài ngõ lạnh
Xót người vất vưởng giữa đường tê
Tâm thường quán biết dòng sanh tử
Năm uẩn vốn không-chẳng ngại...hề..!
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp