Nguyên tác:Xuân
Gà con
 
Minh Đức Triều Tâm Ảnh
 
 
Xuân, chú gà con đã nở rồi,
Bao năm vỏ trứng bít bùng ôi!
Dày sâu lạnh tối -  càng ươm lực
Ngốt chật uế phàm - vẫn nén phôi
Sương gió, rỉa lông, chân cứng cựa
Nắng mưa, mở mắt, bụng no mồi!
Tung tăng, chíp chíp – vui ngày tháng
Lượm hạt hồn nhiên sống tuyệt vời!
MĐTTA.
 
 
Họa 1:Xuân
Gà Mờ

 
Kim Lão Tà
 
Muốn, không, ván đã đóng thuyền rồi,
Một bọc bầy hầy, thảm, thảm… ôi!
Giá áo ngo ngoe - hờm trói bước
Túi cơm tích cóp - chực làm phôi?
Nghêu, Sò mấy “ghẹ”, bày ang rượu
Ốc, Hến vài “nương”, đánh chén mồi
Vũ trụ “đang là”- thây kệ cẳng
Say! Ta “bí tỉ” đố ai vời!
KLT.
 
 
 
 Họa 2: Đàn Gà
Thanh Thản Ngắm Xa Vời

 
Trần Minh Hiền
 
Đông qua mai nở Dậu về rồi
Gà gáy âm vang sảng khoái ôi!
Loài vật thảy đều từ dưới đất
Nhân sinh ai cũng ở trong phôi
Bé thơ nhường nhịn nên tìm dấu
Khôn lớn bon chen phải kiếm mồi 
Tự tại an nhiên trong vũ trụ
Đàn gà thanh thản ngắm xa vời
Tr.M H.
Orlando ngày 10 tháng 12 năm 2016
 
 
Họa 3: Sự Vi Diệu

Tha Nhân

Xuân Hạ Thu Đông, Xuân đến rồi,
Tự nhiên thay đổi lạ lùng ôi!
Giỏi giang cũng khởi đầu từ trứng
Khờ khạo làm sao tránh khỏi phôi!
Tạo vật sinh tồn nhờ có miệng
Nào ai dám nói không tìm mồi
Tuần hoàn luân chuyển trò Con Tạo
Diễn biến chẳng sai thật diệu vời!
Th.Nh.
Cam thành, Dec. 10, 2016
 
 Họa 4: Đông
Khỉ Già

BT
 
Đông, khỉ thân già sắp mất rồi,
Qua năm hương ngát lẫn mùi ôi
Nhe răng khỉ chúa không còn lực
Rắn mắt thân con thoát khỏi phôi
Hố thẳm vùi thân chân chẳng cựa
Cành cao liếng khỉ miệng đầy mồi
Tâm viên ý mã qua ngày tháng
Trò khỉ xô thân ra giữa vời.
 BT.
 

Họa 5: Tết Thần Kê
 
Vinh Hồ
 
Tiếng gà vang vọng Tết đây rồi!
Ò ó o o giục giã... Ôi!   
Mạnh mẽ đứng lên đập bể vỏ 
Ân cần che chở dưỡng nuôi phôi.
Giữ gìn cương thổ không lùi bước
Thà chết tại trường chẳng sợ mồi.
Tiếng gáy thần kê xua bóng tối
Cho người triết lý sống cao vời.
V.H.
11/12/16
 
 
Họa 6: Tết Nở Em Gà
 
Ca Dao
 
gà ấp, Tết nở ra rồi,
Xinh ối xinh là mấy chú, ôi!
Chất, có  vỏ bọc tù, ấy trứng
Hình, thành con khảy mỏ, là phôi
Đất trời ban phát ơn nên vóc
Mẹ mái nhìn cho trẻ sục mồi
Rồi sẽ anh em phao phổng hết
Điểm canh trống cả gáy ngân vời!
CD.

 
Họa 7:Khi Xuân đến 
 
Nam Kha


Gà trứng trước sau nở rộ rồi,
Cuộn trong vỏ bọc bỗng than ôi!
Khi mùa Xuân đến long lanh máu
Lúc gió Đông tàn nhúc nhích phôi
Bình thản gieo vần...thơ trọn ý
Hồn nhiên thở chữ...bụng căng mồi
Vui buồn sóng sánh hồn hoa trái
Ngọn lửa nhân sinh vẫn vợi vời

N.Kh.
 
 
 
 Họa 8: Tầm Mai
(tá vận, kính tặng Sư MĐTTA)

Mai Quang

Tầm Mai”(1), mai hé nụ đây  rồi,
Hương tỏa thành thơ lạ  lắm ôi!
Sương bủa gầy thân- cô nhựa luyện
Đá chèn nghẹn gốc- nẫy mầm phôi
Bao cơn mưa rạc, nào xiêu thế
Mấy độ giông te, chẳng trổ mồi
Nở đóa Nguyên Xuân trên bối diệp
Giấc mơ phụng hiến há xa vời?
 MQ.
 (1)“Đạp Tuyết Tầm Mai,   http://Đap-Tuyet-Tam-Mai-301
   truyện ngắn cực hay  trong tập “ Người Trồng Hoa và Chàng Tu Sĩ “của MĐTTA.
 
 
Họa 9:Xuân Chim Én
 (tá vận)
 
Phạm Tương Như
 
Đồng mây  én đã dệt xuân rồi,
Áo mới thiên thanh em gái ôi
Lan trắng mai vàng đang sắc thắm
Chồi non lá mượt há phai phôi 
Bướm vờn sân nắng ngây hương mật
Chim  liệng trời mây ắt khẩm mồi
Xuân ý xuân tươi xuân bất tận
Du Xuân thiện hạ chắc trông vời.
Ph.T. Nh.
12/12/16
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp