Xướng
 

Hoài Xưa
Nguyễn Gia Khanh

 

Bao mùa đeo đẳng những niềm tây
Ngẫm giấc ba sinh dột nỗi này
Dẫu biết chân người xa vạn nẻo
Sao chờ bóng nhạn khuất ngàn mây?
Dấu hài lối cũ dù in đậm
Cánh phượng ngày nao vẫn phủ đầy
Khóm cúc vừa khoe vàng trước ngõ
Cho lòng mãi nhói mộng thơ ngây.

 

Họa:

Hồi Ức
Nam Kha


Chỉ còn một giấc mộng...phương Tây
Hương lửa ba sinh trọn kiếp này
Vẫn nhớ em...Lê mòn mặt đất
Và mơ hồn...nhẹ bổng cung mây
Bàn chân trĩu nặng miền mê mãi
Ngọn bút trầm hôn nỗi đoạ đầy
Áo trắng ai kia lưu bóng phượng
Mỗi khi hoa lạc gió cuồng ngây

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp