Xướng:

Mừng Sinh Nhật Thi Hữu Ca Dao 
Mai Quang


 
Thưa nàng thi hữu tận miền xa,
Muốn kính về cô một chút quà
Gởi nắng e chừng khi nắng muộn
Tặng trăng ngại có lúc trăng tà
Lông rùa truy mãi không tầm được
Sừng thỏ lùng hoài chẳng kiếm ra
Đành vậy: đôi vần thơ cóc nhảy
Chào Mừng Sinh Nhật Của Dao Ca!
 

Họa 1:

Cảm Ơn 
Ca Dao


 
Thưa người bạn ở ngút ngàn xa,
Lời chúc kia hơn vạn món quà!
Há nhận lông rùa làm vật báu
E xin mối chỉ xỏ kim tà
Vá hồn rách  thơ đừng đóng lại
Khâu ý nghèo tứ chợt mở ra
Cách trở sơn khê, quà chẳng tiện
Dao này góc nhỏ tự vui Ca.
 
 
 

 Họa 2: 

Khúc Hát Cành Dao Sơn Cước
 
(Hoán Vĩ Vận)
Tịnh Viên

 
Văng vẳng bên rừng tiếng dế ca,
Đồi  sương treo lạnh mảnh trăng tà
Kết lung linh nến đan thềm gió
Gởi bập bùng thương nối bạn xa
Năm vận tao nhân không hết nghĩa
Một câu thi hữu cũng nên quà
Hỏi xưa ai vỗ Ca hoan khúc
Để nhánh Dao gầy nhú  lộc ra ?
 
(Mừng Sinh nhật Ca Dao)
 

 
 Họa 3:

Ấm Tình Thi Hữu
 
(Chuyết họa bài Khúc Hát Cành Dao… củaTịnh Viên
  - Hoán vĩ vận)

 
Ca Dao


 
Chuốt sợi tơ thơm óng nắng tà,
Đan tờ phương cảo đáp lời xa
Bâng khuâng một thoáng vì câu hỏi
Man mác đôi phen bởi món quà
Tình bạn đỡ nâng khi gượng dậy
Câu thơ vịn đứng lúc vào ra
Bổn tâm thanh Tịnh muôn đời vẫn
Viên mãn. Trăng hòa khúc tụng ca.


Họa 4:

Y Đề
(họa Mừng sinh nhựt thi hữu CD...Mai Quang)

Nam Kha


Sinh nhựt nàng thơ chốn biển xa
Chút hồn lãng đãng tạm thay quà
Khều trăng gửi mộng e mây ám 
Mượn gió dệt văn ngại bút tà
Cánh mỏi ý cùn bay chẳng tới
Tình say mực cạn viết không ra
Thôi thì tha thứ cho ta nhé
Xin lỗi muội đừng trách đại ca.


Họa 5:


Mừng Sinh Nhật Ca Dao

(Họa thơ Mai Quang)
Vinh Hồ

 

Sinh nhật nữ thi nhân chốn xa

Mừng ngày hạnh phúc nhận nhiều quà

Gia đình họp mặt bên ly rượu

Chồng vợ sánh vai dưới nắng tà

Gặp mộc đức "buôn may bán đắc"

Nhờ phong thủy "ăn nên làm ra"

Nụ cười duyên dáng xuân tươi trẻ

Thơ phú thanh cao khúc "Đạo Ca".


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp