Xướng:
 
Nhìn Lại Đời Mình
Kha Tiệm Ly
 
Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi.
Thoắt cổ lai hy đã đến rồi!
Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó,
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Chẳng còn vá víu màu danh lợi,
Mà chửa phôi pha trận gió đời.
Bùi, ngọt vừa nâng bình đã cạn,
Đắng, cay uống mãi chẳng hề vơi!

Họa 1:

Đôi Lời
Thy Lệ Trang

 
Rượu đế ba miền chửa cạn vơi
Lo chi ngày tháng sắp xa đời
Tử Nha tám chục...danh còn đó
Vương Bột ba mươi...kiếp hết rồi !
Bút ngọc chưa tàn tâm đạo mở 
Đường trần vẫn rạng ánh trăng soi
Tử sinh, số phận ông trời định
Tuổi hạc...thôi thì...nhặt tóc rơi!

Họa 2:

Say Rồi
Phương Hà

 
Nhìn từng sợi bạc cứ dần rơi
Biết quỹ thời gian sắp hết rồi
Ga cuối đường trần đà thấp thoáng
Vở hài cuộc thế chán săm soi
Niềm vui khôn giữ hoài muôn kiếp
Nỗi khổ thường ôm đến cuối đời
Rượu dẫu ngọt ngào hay đắng chát
Say rồi chẳng kể chén đầy vơi

Họa 3:

Bảy Mươi Mùa Lá
Phan Tự Trí

 
Họa mừng sinh nhật tuổi 70 Khatiemly Haohan 
Chúc huynh vui, yêu đời và gụ (rượu)
 
Bảy chục - lá vàng lả tả rơi.
Ngờ đâu người ấy biệt xa rồi!
Cơn sầu bởi rứa chưa ngừng xối,
Ánh độc đâu dè đã vội soi.
Thêm được nhân từ thôi mẫn thế,
Bớt đi sân hận để yêu đời.
Hỡi trang hảo hán mặc dâu bể,
Rượu đắng muôn trùng cũng phải vơi!


Họa 4:

Nhắn Kha Tiên Sinh
Nguyễn Gia Khanh

 
Chớ vội buông cờ để mặc rơi
Minh quân Đất Đứng ở đâu rồi?
Dù chưa rượu ấy cùng huynh chuốc
Cũng đáng gương này với đệ soi
Đã chẳng hơn thua màu lá số
Thì thây đắng ngọt vị men đời
Hả hê cho thỏa trang nam tử
Trút gánh tang bồng, bụi áo vơi.

Hoạ 5:

Họa: Quả Ngon Rồi!
(Thay lời chúc Sinh nhật KHA TIỆM LY)
 Mai Quang

Kha Lão sầu chi giọt tuổi  rơi,
Nghiệp văn như đó quả ngon rồi!
Nối noi, Phú thể đương thời chiếu
Tiếp mạch, Đường thi  hậu thế soi
Hốt hốt  Hạo nhiên lời đất nước
Tràn tràn  Nghĩa khí rượu lề đời
Sá chi thuận nghịch duyên đầu gió
Biển Khổ thêm đầy chẳng chút vơi?!
 MQ.


 
 
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp