Xướng:

Yên Tĩnh
Như Thị


Thanh thản ra vào cõi tịnh yên
Bồng tang ý lặng giảm ưu phiền
Giữ lòng luôn ổn cầm không ước
Chăm dạ mãi an thấy chẳng nguyền
Rơi vực lầm than đừng hỏi Thánh
Rụng ghềnh khổ não chớ đòi Tiên
Gió trăng đùa giỡn đời như thị
Phiêu lãng đi về cứ trạm nhiên.Họa:

Tĩnh
Thích Tín Thuận


Men nồng dứt đoạn cảm bình yên
Hỷ lạc từ trong chốn não phiền
Lặng cõi tâm tình bao buổi ước
Im nguồn thức cảnh những câu nguyền
Căn lành chắc sẽ nơi dòng Phật
Nghiệp xấu đừng mong ở cõi Tiên
Sóng vỗ muôn trùng khơi nghịch cảnh
Đi về rạng tỏ trú thường nhiên./.
18.07.2015
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp