Tỳ Bà Vọng Nguyệt (Ca Dao & Thi Hữu)

Tỳ Bà Vọng Nguyệt (Ca Dao & Thi Hữu)

Họa: 1.Thổn Thức - Lưu Phương Hạnh/ 2. Độc Huyền Tâm - Vũ Quốc Khánh/ 3. Thi Cầm Dạ Khúc - NiCo? 4. Tỳ Bà Vọng NGuyệt - Lê Trường Hưởng/

Luật Chơi Ông Tạo (Anh Thy, Tịnh Viên & Nam Kha)

Luật Chơi Ông Tạo (Anh Thy, Tịnh Viên & Nam Kha)

Xướng: Luật Chơi Ông Tạo - Anh Thy/ Họa 1: Tán Thán - Tịnh Viên/ Họa 2: Vòng Đời Mù Mịt - Nam Kha/

Gấm Vóc Ninh Hòa (Sông Hồ - Vinh Hồ & Mai Quang)

Gấm Vóc Ninh Hòa (Sông Hồ - Vinh Hồ & Mai Quang)

Bài Xướng: Gấm Vóc Ninh Hòa - Sông Hồ/ Họa 1: Người Xứ Vạn.Hoà: Ninh Hòa Quê Tôi/ Họa 3:Sông Dinh NGày Xưa/ Họa 4: Con Gái Ninh Hòa/ - Vinh Hồ/ Họa 5: Người Đẹp Phú Hòa - Sông Hồ/ Họa 6: Yêu nàng yêu Cả Phố Ninh Hòa - Vinh Hồ/ Họa 7: Vườn Nhà Em ở Cuối Ninh Hòa/ Vinh Hồ/ Họa 8: Ấy Vẫn Quê Nhà - Mai Quang


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 27 28 29  Trang sau