Thân Hỏi Song Nguyên ( Mai Quang & 2 Tác giả)

Thân Hỏi Song Nguyên ( Mai Quang & 2 Tác giả)

Xướng: Thân Hỏi Song Nguyên - Mai Quang/ Họa 1: Khách Không Mời - Nam Kha/ Họa 2: Mất Tất - Kim Lão Tà

Xướng Họa:Mùa Tương Ngộ (Mặc Phương Tử & Thi Hữu)

Xướng Họa:Mùa Tương Ngộ (Mặc Phương Tử & Thi Hữu)

I:Tâm Sự-Kha Tiệm Ly/ 2:Tri Giao-Hải Thụy

Xướng Họa: May Rủi - NguyễnGia Khanh/ Học Đạo - Lê Đăng Mành

Xướng Họa: May Rủi - NguyễnGia Khanh/ Học Đạo - Lê Đăng Mành

Xướng: May Rủi - Nguyễn Gia Khanh/ Họa: Học Đạo - Lê Đăng Mành

Xướng:Mừng Sinh Nhật Thi Hữu CD - Mai Quang & Thi Hữu

Xướng:Mừng Sinh Nhật Thi Hữu CD - Mai Quang & Thi Hữu

1/Cảm ơn - Ấm Tình Thi hữu - Ca Dao/ 2/ Khúc hát Cành Dao Sơn Cước - Tịnh Viên


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 26 27 28  Trang sau