Dòng Trăng Vỡ (Song Nguyên & Thi hữu)

Dòng Trăng Vỡ (Song Nguyên & Thi hữu)

1. Nguyệt Tận - Ca Dao/ 2. Khúc Phượng - Mai Quang/ 3. Tơ Trời Ai Dệt - Nam Kha

Hoài Xưa-Ng.Gia Khanh/ Hồi ức - Nam Kha

Hoài Xưa-Ng.Gia Khanh/ Hồi ức - Nam Kha

Họa: Hồi Ức - Nam Kha

Mặc Trầm Rẻo Cao ( Ca Dao & Thi Hữu))

Mặc Trầm Rẻo Cao ( Ca Dao & Thi Hữu))

Bài Xướng : Mặc Trầm Rẻo Cao/ Họa 1: Dạt Dào Tình Biển - Tịnh Viên/ Họa 2: Mơ Hồ Mắt Sâu - Nam Kha

Chạnh Lòng (La Thụy & Thi Hữu)

Chạnh Lòng (La Thụy & Thi Hữu)

Bài Xướng: Chạnh Lòng- La Thụy/ Họa 1: Nỗi Lòng - Ca Dao/ Họa 2: Cách Biệt - Giao/ Họa 3: Không Đề - Ký gàn/ Họa 4 : Nhìn Lại - Dizikimi/ Họa 5: Thời Gian Bóng Đời - GM Nguyễn Đình Diệm/ Họa 6: Một Mình - Vương Quang Trung

Huyền Trân  (Kha Tiệm Ly -Mai Quang - Ca Dao)

Huyền Trân (Kha Tiệm Ly -Mai Quang - Ca Dao)

Họa 1: Phán Chi “Cây Quế Giữa Rừng…” !-Mai Quang/ Họa 2: Cung Ai - Ca Dao

Trì Tâm/ Sanh Tử Hề (Kha Tiệm Ly & Mặc Phương Tử)

Trì Tâm/ Sanh Tử Hề (Kha Tiệm Ly & Mặc Phương Tử)

Họa: Sanh Tử Hề/ Mặc Phương Tử


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 27 28 29  Trang sau