CA DAO


Chiều Vàng Ai để chiều rơi trong ngõ hẹp
Áng vàng gói lại giấc chiêm bao

Ca Dao

Úa Tàn


 
Uá Tàn

Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông,
Chỗ trong trời đất nào không úa tàn?
Từ tôi lỡ bước qua sang
Trùng trùng xa cách Thiên Đàng cõi xưa.
(MQ.)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao