CA DAO


ĐêmBóng TrăngCó bóng trăng vừa qua đây
Biết bao tiền kiếp ngủ say chẳng về
(Thơ: Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao