CA DAO


Níu Ánh Mặt TrờiAi níu mặt trời xuống
Cho gợn hồ long lanh
(Thơ: Ca Dao)Dang tay chắn ánh mặt trời
Mà nghe giọt đắng xa rời mùa đông
(Thơ: Song Nguyên)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao