CA DAO


Thường Hằng Tịch Không
Giữa hai khoảnh khắc thời gian
Lặng thinh một cõi thường hằng tịch không
(Thơ: Mai Quang)Tao phùng cuối cuộc hôm nay
Cố nhân ơi, nhớ những ngày xưa không
(Thơ: Mai Quang)
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao