CA DAO


Tinh Khôi

Nhuỵ vàng cánh trắng tinh khôi
Vươn tay vẫy ngọn mây trời hỏi thăm

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao