CA DAO


Vữa Giấc Xuân Về
Thời gian lưu dấu màu hương tóc
Những bước xuân về nỗi khát khao
(Thơ: CaDao)Đàn ngân vữa giấc trầm mê
Lời ru ngã bóng bên lề thuở xưa
(Thơ: Ca Dao)


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao