HÒA BÌNH
 
AnTâm an trời đất sẽ an
Nhìn ra sân trước cúc vàng như nhiên
(Thơ:Nguyễn Bảo Trung)
 
Vô ThườngCó vui thì sẽ có buồn
Có sướng có khổ vô thường người ơi
(Sưu tầm)

  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình