HÒA BÌNH


Bước Xuân

Thời gian lưu dấu hương màu tóc
Những  bước xuân về nỗi khát khao
(Thơ: Ca Dao)

Xuân Về
Xuân đã về, Xuân ở bên
Vòng tay ấm áp ta tìm lại nhau
(Thơ: Mộng Thu)

Bóng Xuân Sang
Trong làn nắng ửng gió mưa tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý bóng xuân sang
(Thơ: Hàn Mạc Tử)

  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình