HÒA BÌNHCây đào tươi trước ngõ
Vẫn cười giữa hư không 
(Thơ: Song Nguyên)Đầu cành bẽn lẽn sương mai
Đào phô cánh biếc một vài đóa xuân
(Thơ: Song Nguyên)


 


  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình