HÒA BÌNH


Chẳng Bởi Vì Ai
Những đóa hoa nở
Chẳng bởi vì ai
Nên mãi nhẹ nhàng
Cả lúc tàn phai
(Nguyễn Bảo Trung)Bởi cuộc sống vô thường
Nhưng đóa hoa vẫn nở
Nên khắp vườn là hương
(Nguyễn Bảo Trung)Ai lớn lên từ bùn
Hiểu cuộc đời ngắn ngủi
Sẽ rộng lòng bao dung
(Nguyễn Bảo Trung)
  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình