HÒA BÌNH

Cõi LòngNụ xanh tình cũng hanh hao
Lá xanh trống vắng nôn nao cõi lòng
Thơ: Tâm Trần


NíuChiều tà giọt nắng đi hoang
Làm sao níu được hồn hoang vai gầy
Thơ: Tâm Trần
  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình