HÒA BÌNH


Gói Lại Chiêm Bao



Còn thương chiếc bóng bên đường
Gói chiêm bao lại sợ hương sớm tàn
(Thơ: Ngọc vân)


Hong Tóc Mùa Xuân



Kìa em đang ngồi hong tóc
Để vương sợi rối lạc loài
Kìa xuân đừng hoen mắt ngọc
Chút tình đang mộng tinh khôi
(Thơ: Ca Dao)
  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình