HÒA BÌNH


Gói Lại Chiêm BaoCòn thương chiếc bóng bên đường
Gói chiêm bao lại sợ hương sớm tàn
(Thơ: Ngọc vân)


Hong Tóc Mùa XuânKìa em đang ngồi hong tóc
Để vương sợi rối lạc loài
Kìa xuân đừng hoen mắt ngọc
Chút tình đang mộng tinh khôi
(Thơ: Ca Dao)
  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình