HÒA BÌNH


Nếu


 
Nếu hạnh phúc là điều mơ ước thật
Xin được về nằm trên cỏ mượt êm
(Thơ: Nguyễn An Bình)


Thương


 
Thương cánh bèo ơn nghĩa một dòng sông
(Thơ: Nguyễn An Bình)

  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình