HÒA BÌNH


Nhỏ Giọt Trăng Rằm

Trăng rằm nhỏ giọt song song
Bẹ cau thức dậy trổ bông thơm lừng
(Thơ: Mai Quang)
Ráng Đỏ Chân Mây

Rùng mình ráng đỏ chân mây
Mơ làm chim chắp cánh bay về nguồn
(Thơ: Nhật Đàn)

 
  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình