HÒA BÌNH

Phiến ĐờiPhiến đời nửa giọt nguôi ngoai
Nửa vừa yên tĩnh, nửa hoài chông chênh
(Thơ: Ca Dao)

Lắng NgheLắng nghe để hiểu
Nhìn lại để thương


 

  Trở lại chuyên mục của : Hòa Bình