HOA MINH


Chỉ Là Hạt BụiBay đi gió ngút gió ngàn
Chỉ là hạt bụi chạm vào mắt thôi
Cũng xao xuyến đủ một đời
Thì ra có lúc một người lại quên
(Thơ: Nguyễn An Bình)Nửa chừng mới biết xa xôi
Mới nghe trống vắng bên trời nhớ nhau
(Thơ: Nhã My)
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh