HOA MINH


Hiu QuạnhCòn yêu chi nụ cười xưa
Để mình hiu quạnh giọt mưa rót lòng
(Thơ: Hoàng Anh 79)
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh