Lãng Đãng Mùi Hương

Thư pháp: Hoa Minh
Thơ: Nguyễn An Bình

Bao mùa mắt lá còn xanh
Tôi treo nỗi nhớ trên cành phượng yêu
Hình như bước ai còn trên đường vắng
Bóng in vai gầy lãng đãng mùi hươngTay muốn giữ nhưng dòng đời vẫn chảy
Con nước vô tình thả vạt tóc buông
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Minh